Školenie BLESABEE

Miesto: Banská Bystrica, SOŠ Pod Bánošom
Dátum: 02. 09. 2018
Čas: 9:00 - 17:00

2. časť pilotného školenia v rámci medzinárodného projektu BLESABEE. Program je zameraný najmä na problematiku zimného zakŕmenia včelstiev a jesenné ošetrenie pomocou rôznych druhov liečiv a tepelného ošetrenia prístrojom Varroa Controller. Prihlasovanie na školenie sú už ukončené. Ďalšie školenia budú zverejnené v decembri 2018.Medula.sk