Život včelstva

V posledných rokoch celosvetovo pozorujeme vysoké straty včelstiev. Zimné úhyny sa dostali z 10% na úroveň 30 %, v niektorých regiónoch až na 90 %. Výrazný pokles počtu včelstiev má priamu súvislosť s intenzifikáciou poľnohospodárstva, nadmerne používanými...

Vosk a propolis a zdravie včiel

Stretnutie bude určené najmä významu vlastného kolobehu vosku, ako a kde ho zabezpečiť a vytvoriť si vlastný vosk bez reziduí. Aké rôzne faktory ovplyvňujú čistou a kvalitu vosku, aké sú rozdiely v rôznych druhoch vosku, ako získať panenský čistý vosk, ako aj to, aké...

Školenie BLESABEE

2. časť pilotného školenia v rámci medzinárodného projektu BLESABEE. Program je zameraný najmä na problematiku zimného zakŕmenia včelstiev a jesenné ošetrenie pomocou rôznych druhov liečiv a tepelného ošetrenia prístrojom Varroa Controller. Prihlasovanie na...

Choroby a škodcovia včelstiev

Na tomto stretnutí sa zameriame na rôzne včelie choroby a invazívnych škodcov, ktoré je potrebné poznať a vedieť ich diagnostikovať, predchádzať im, ak treba aj liečiť. Spomenieme základné bakteriálne, hubové a vírusové ochorenia a vybraných parazitov s dôrazom na...

Včelársky rok

Ako správnym spôsobom vykonávať prehliadky včelstva bude hlavnou náplňou tohto stretnutia. Ukážeme si vybrané technologické postupy, ktoré sa dajú v praxi aplikovať, čo si treba všímať pri jarných, letných a jesenných prehliadkach, čo všetko je potrebné zabezpečiť...
Medula.sk