Vzdelávanie pre firmy

Najväčšie krízy v posledných rokoch ovplyvňujú celý svet a úplne menia firemné prostredie. Zmenili životy ľudí, svetovú ekonomiku, vzdelávanie a zanechali neistú budúcnosť. Firmy a organizácie sa museli na celé mesiace zatvoriť, aby sa zabránilo šíreniu vírusu a meniť stratégie prežitia, ktoré si vyžiadali politické a ekonomické dopady vojenských konfliktov. Zatiaľ čo niektoré firmy zanikajú, iným sa darí prosperovať a zo situácie vzísť silnejší. Prečo?

Ako aktívna včelárka a lektorka som presvedčená, že svet včiel môže byť inšpiráciou pre nás ľudí, pre firmy a organizácie. Zabezpečenie výroby, riadenie ľudí a procesov, plánovanie v kríze, spolupráca, komunikácie, skupinové rozhodovanie a mnohé iné oblasti môžeme spoznávať a zlepšovať nielen štúdiom manažmentu, ale aj pozorovaním, skúmaním a poznávaním prírody, napríklad aj včiel medonosných. Podstata procesov, alebo problémov môže byť zreteľnejšia, ak sa ich naučíme rozoznávať v ich najrozmanitejších formách. Schopnosť odstúpiť od problému, uniknúť spleti emócií, záujmov a nálad môžeme začať aj pozorovaním včiel.

Včely sa neustále prispôsobujú meniacim sa podmienkam na Zemi viac ako 65 miliónov rokov. Vyvinuli si udržateľný model fungovania, na ktorý „zaostríme“ a poznatky využijeme pri porovnaní s reálnymi situáciami, ktoré zažívame v práci aj v osobnom živote. Hoci včely sú do značnej miery odlišné od ľudí, predsa je možné sa hlbšie pozrieť na procesy, vzťahy a schopnosti včiel, ktoré im pomáhajú prežiť a prosperovať aj v čase krízy, zmeny a nejasnej budúcnosti. Model života včiel nám umožní rozvinúť naše úvahy o tom, ako fungujeme vo firmách a v osobnom živote. Nahliadneme aj do takých tém, akými sú zdravie, rovnováha medzi prácou a osobným životnom, alebo aj zdravá výživa. Aj v týchto témach nám včely majú čo „povedať“, prenikneme do tajomstiev včelieho hniezda, ako je to u včiel.

Zaostríme na včely a na kľúčové témy, ktoré sú reálnymi výzvami v každej firme a organizácii:
Komunikácia
Spolupráca
Rozhodovanie
Vedenie
Plánovanie
Procesy

Čo si z nášho stretnutia odnesiete? Na vlastných skúsenostiach a poznaní z reálneho života budete vedieť porovnať „manažment“ včiel medonosných s manažmentom prežitia a prosperity firmy alebo organizácie, v ktorej pôsobíte.

Necháme si dostatok času na reflexiu, zdieľanie a porovnávanie “Ako to robia a správajú sa včely?” a čo si z toho môžeme prevziať do života firmy. 

Ako bonus načrieme do alchýmie včiel. Budeme ochutnávať medy a medoviny a naučím vás, ako ich správne degustovať a zhodnotiť ich profil.  

Rada sa s vami podelím

PÍŠEM O ZAUJÍMAVOSTIACH ZO SVETA VČIEL

size: height: 480 layout: land size: height: 480 layout: land size: height: 480 layout: land
Medula.sk