Zlatá medaila z Apimondia Montreál 2019 pre publikáciu BLESABEE

Získať významné ocenenie v medzinárodnej včelárskej súťaži za včelie produkty je výborná reklama pre slovenské včelárstvo. Získať ZLATO za vedomosti a skúsenosti z oblasti nechemického spôsobu ošetrovania včiel proti klieštikovi, ktoré sme vložili do súťažnej...

Na spracovanie voskovej šupinky potrebuje včela 4 minúty

Včely medonosné si vytvárajú materiál na stavbu voskových plástov chemickými procesmi v ich tele, a to ich značne odlišuje od tisícov druhov včiel samotárok. Vo všeobecnosti v prírode by sme našli len málo živočíchov, ktoré si produkujú materiál na stavbu svojho...

Monitoring roztoča Varroa pre zdravé včely

Monitorovanie populácie roztočov Varroa môže ušetriť vaše včelstvá pred ich poškodením roztočmi a dokonca pomôcť k lepšiemu výkonu lietaviek pri zbere nekatáru a výchove plodu. Roztoče značne poškodzujú jednotlivé včely a včelstvo ako celok, a tým znižuje...
Medula.sk