Vzdelávanie pre školy

Svet včiel je mimoriadne pútavý, komplexný a nikdy nie je jednotvárny. Pravdepodobne neexistuje fascinujúcejšie spoločenstvo hmyzu ako to, ktoré vytvorili včely medonosné. Svojím prirodzeným spôsobom života, nespútané a mimoriadne prispôsobivé prostrediu, prispievajú ku kráse a fungovaniu kolobehu života v prírode. Môžu nám byť v mnohom inšpiráciou.

Život včiel je fenomén, ktorý ma teší objavovať spolu s Vami.

Porozumenie svetu včiel, ktoré je v mnohých prejavoch pre človeka odlišné až záhadné, je mimoriadne obohacujúca skúsenosť. Ako včely vedia trafiť do úľa, kde vedľa seba stoja desiatky až stovky rovnakých úľov? Ako vedia, ktorá je ich dutina lese, kde sa stromy nápadne podobajú a človek sa v ňom veľmi rýchlo stratí? Kde majú skrytý kompas, podľa ktorého sa orientujú? Ako sledujú čas, kedy sa majú vrátiť domov ešte pred zotmením? Ako sa včely učia? A čo všetko sa učia? Ako a podľa čoho si vyberajú priestor, v ktorom si založia svoje hniezdo? Kto ich tam všetky naraz nasmeruje? Ako sa odlišujú včely pátračky od ostatných včiel robotníc toho istého spoločenstva? Prečo sa niektoré včely starajú o trúdov až dlho do jesene, keď za normálnych podmienok ich už vyženú v polovici leta? Prečo včelstvo niekedy akceptuje v hniezde aj dve kladúce matky, keď jedno včelstvo tvorí „vždy“ len jedna matka? Podľa čoho si včela vyberá kvet, na ktorý prisadne? Ako vie, ktorý nektár má v prírode hľadať, ak sa im hniezde premnožili nebezpečné huby alebo vírusy? Kto dáva „povel“ na rojenie? Ako včely vzájomne komunikujú? Ako poznajú liečivé účinky tak veľkého počtu kvitnúcich rastlín a húb?

Nepoznáte všetky odpovede? Pozývam deti a učiteľov vstúpiť do tajuplného sveta včiel a dozvedieť sa, o čom všetkom si včely bzučia. Spoločne nahliadneme do fenomenálneho sveta včiel a budeme hľadať odpovede zo sveta týchto neuveriteľne fascinujúcich tvorov. 

Hra je najvyššia forma slobodného učenia sa

Obzvlášť deti dokážu do hry zapojiť všetku svoju energiu, spontánnosť, úprimnosť a fantáziu, ak sú v tom podporované. Zážitok a hra je najhlbší a najprirodzenejší spôsob spájania ľudí. Aj náročné témy sa stávajú zrozumiteľnejšie a príťažlivejšie. Hra prebúdza voľnosť, dobrovoľnosť, spontánnosť, radosť a uvoľnenie, obrazotvornosť, vynaliezavosť aj iniciatívu. To všetko má osobitný význam pri rozvoji (nielen) detí.

Učenie sa o včelách a kultúre včelárstva zahŕňa vedomosti z rôznych oblastí, ktoré je možné takmer nevyčerpateľne rozvíjať. Včely sú v kolobehu života na Zemi nezastupiteľné. Majú nesmierny význam pre zabezpečenie výživy ľudí. Žijú na Zemi už milióny rokov. Vyvinuli model fungovania, ktorý môžeme označiť za naozaj udržateľný. Ktorý iný živočích sa môže hrdiť takou úspešnou históriou? Ktorý iný druh svojou činnosťou tak výrazne pomáha ostatným?

Na príklade fungovania včiel je možné deti naučiť od základov matematiky, cez geometriu, prírodovedu, vlastivedu, až po slovenský jazyk a čítanie. Zážitkové učenie o včelách môže deti viesť k hlbšiemu vnímaniu a porozumeniu sveta. Vzájomné prepojenie medzi kvetmi a včelami, kde nikto si neberie nič na úkor toho druhého, je fungujúcim príkladom synergie a udržateľného spôsobu života.

V roku 2020 som spoločne s Neziskovou organizáciou EF a jej zriaďovateľom SPP, a.s. vytvorila novú metodickú príručku spolu s pracovnými listami o včelách, ktorá je určená učiteľom a žiakom na základných školách.  

Včely inšpirujú ľudí už tisíce rokov. Nenájdeme živočícha, o ktorom by existovalo toľko básní, prísloví, bájok a kníh ako o včelách medonosných. Včely sú súčasťou rozličných kultúr a ich stopy sú prítomné počas celej ľudskej histórie, ktorú doposiaľ poznáme. Včely vždy mali pre človeka nielen poľnohospodársky, ale aj hlboký duchovný význam.

Vedeli ste, …

  • …. že včely si dokážu vyrobiť len z troch surovín (peľ, nektár a voda) palivo na lietanie, potravu, lieky aj stavebný materiál na stavbu hniezda?
  • … že včely sú schopné si udržať v hniezde, pri rozličných klimatických podmienkach, stálu teplotu a vlhkosť, a tým ovládajú dokonale vyhrievanie, chladenie a zvlhčovanie?
  • … že ich dopravné vzdialenosti sa vedia optimalizovať? Tie včely, ktoré lietajú príliš ďaleko, prinášajú späť do hniezda menšie množstvá zásob, a preto hľadajú bližšie zdroje potravy.
  • … že včely potrebujú veľa čistej vody a veľmi zle znášajú jej nedostatok? Pri horúčavách tisíce včiel nosí do hniezda vodu, odovzdávajú ju mladým včelám, ktoré ju vo svojich medových vačkoch, ako cisterny na vodu, uchovávajú aj počas niekoľkých dní. V prípade potreby sú pripravené vodu okamžite použiť na udržanie konštantnej teploty v hniezde. A takto by sa dalo pokračovať ďalej.

Rada sa s vami podelím

PÍŠEM O ZAUJÍMAVOSTIACH ZO SVETA VČIEL

size: height: 480 layout: land size: height: 480 layout: land size: height: 480 layout: land
Medula.sk