Zázračné včely približuje deťom textom, obrazom aj zvukom život včiel

Metodická príručka a pracovné listy Zázračné včely vznikala počas celého roku 2020 v rámci partnerského projektu neSPPíme, bzučíme, ktorý bol zrealizovaný vďaka spolupráci Neziskovej organizácie EF a jej zriaďovateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Je zostavená z krátkych pútavých textov a najmä zaujímavostí o živote včiel, ktoré som roky študovala z rozličných zdrojov a získala z vlastných skúseností popri chove včiel. Videá sa natáčali počas zážitkových návštev u mňa na včelnici, ale mnoho hodín sme strávili mimo rámca projektu. Zachytenie zaujímavého záberu trvá dlho, či už cez fotografiu alebo film. Včely nesmú byť dlho rušené

Príručka obsahuje obsahuje multimediálne pracovné listy, ktoré sú kombináciou hier, úloh, textov, fotografií a videí. Keďže život včiel nie je bežnou súčasťou poznatkov učiteľov, ani nie je súčasťou učebných osnov na ZŠ, uvedomila som si, že je potrebné pripraviť aj pomôcku pre učiteľov, ktorá by aj poskytla hlbšie poznatky o včeľom spoločenstve. Príručka kombinuje zaujímavosti o včelách a didaktické hry a rôzne aktivity pre deti, ktoré učitelia prvého stupňa môžu integrovať do existujúcich učebných predmetov. Učivo prvého stupňa dobre poznám, pretože mám vlastné deti, ktoré v tomto roku navštevujú 4.roč. ZŠ. Témy som vyberať tak, aby ich učitelia mohli začleniť do existujúcich osnov.

Vzdelávanie mi nie je ľahostajné, či už jeho forma, ako aj jeho obsah. Inšpirujú ma nové modely vzdelávania. V metodickej príručke som chcela učiteľov inšpirovať, ale “neuletieť ďaleko od reality” a pripraviť príručku tak, aby sa dala plne využiť v našich podmienkach, kdekoľvek na škole.

Je mi blízke motto “škola hrou”, a preto som sa zamerala, aby vyučovacie hodiny neboli statické, ale boli kombináciou didaktickej hry v priestore alebo vonku na školskom dvore (alebo aj lúke) a súčasne by mali deti k dispozícii aj pracovné listy formou klasického zošitu (A5), kam píšu a kreslia. Zošit je obrazom vnútorného sveta každého dieťa, a preto je obálka zošita vytvorená formou omaľovánky. Stáva sa tak viac personalizovanou a deti k obsahu môžu získať hlbší, osobnejší vzťah. … zošit by mohol rásť spolu s nimi a téma včiel by ich mohla sprevádzať počas viacerých rokov. 

 

Medula.sk