Vyrástla som z vášne 
pre prírodu, včely, 
a včelárenie.

Včelárim z hĺbky svojho srdca, iba tak sa dajú veci robiť najlepšie.

Vyrástla som z vášne pre prírodu, osobitnú záľubu som našla vo včelách a včelárení. Vďačím za to svojim rodičom a učiteľom. Mám rada kreatívne prostredie, kombináciu rôznych odborností, prácu s ľuďmi, pri ktorej nás spája nadšenie pre prírodu.

Aktívne pôsobím v oblasti zážitkového vzdelávania. Som vyučená včelárka a učím, ako sa o včely starať s minimálnym zásahom a bez chémie. Na začiatku boli mojou hlavnou vnútornou motiváciou moje deti, Lukáš a Paulína. Čím viac som prenikala do tajomného sveta včiel, tým viac som objavovala seba  samú. Život včiel sa pre mňa stal inšpiráciou, životným naplnením a námetom pre iniciovanie a riadenie rôznych medzinárodných projektov.

Časť svojich aktivít venujem práci na projektoch, ktoré podporujú rozvoj ekologického včelárenia, medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu včiel a popularizáciu vedy v oblastiach súvisiacich so životom včiel, životným prostredím a človekom. Iniciatíva Blesabee je jednou z nich. Jej cieľom je zaviesť do slovenskej včelárskej praxe biologické spôsoby ošetrovania včiel proti roztočovi klieštikovi včeliemu. V rámci tejto platformy vznikla publikácia Ako viesť a udržať si zdravé včely. Stala sa súčasťou vzdelávania včelárov na Slovensku. Publikácia získala zlatú medailu na medzinárodnom včelárskom sympóziu a súťaži APIMODNIA, v Kanade 2019, v kategórii “najlepšia včelárska kniha”. Súčasťou projektu bolo vytvorenie nového dištančného vzdelávania pre odborné včelárske školy. Rozsiahly projekt priniesol aj úpravy vo veterinárnej vyhláške týkajúcej sa chovu včiel.  Naše úsilie bolo ocenené prestížnou cenou Európskej komisie “Excellence in VET Awards” (https://blesabee.online/) v novembri 2020.

 

Inovácie vo vzdelávaní je mojim dlhodobým záujmom.

Vzdelávanie mi nie je ľahostajné, tak jeho forma, ako aj jeho obsah. Inšpirujú ma nové modely vzdelávania. V rámci partnerského projektu neSPPíme, bzučíme, na ktorom sa realizačne podieľala Nezisková organizácia EF, ktorá je zriadená Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. vznikla metodická príručka s pracovnými listami Zázračné včely. Jej cieľom je učiteľov inšpirovať, aby sa jednotlivé témy dali plne využiť v našich podmienkach, kdekoľvek na škole. Je zostavená z krátkych pútavých textov a zaujímavostí o živote včie.

Je mi blízka filozofia “škola hrou”, a preto som sa zamerala na to, aby vyučovacie hodiny o včelách neboli statické, ale boli by kombináciou didaktickej hry v priestore alebo vonku na školskom dvore (alebo aj lúke) a súčasne by mali deti k dispozícii aj pracovné listy formou klasického zošitu (A5), kam si píšu a kreslia. Zošit je obrazom vnútorného sveta každého dieťa, a preto je obálka zošita vytvorená formou omaľovánky. Stáva sa tak viac personalizovanou a deti k obsahu môžu získať hlbší, osobnejší vzťah. … zošit by mohol rásť spolu s nimi a téma včiel by ich mohla sprevádzať počas viacerých rokov.
Metodická príručka obsahuje QR kódy, pomocou ktorých si učitelia a deti môžu spustiť krátke vzdelávacie videá podľa jednotlivých tém.
Cez obraz a zvuk sa naučia nové vedomosti. Následne im ich učiteľ môže nadiktovať aj do poznámkového zošita. Ku každej téme sú originálne fotografie od Pavla Proka. Na videách so mnou spolupracoval okrem neho aj fotograf a filmár Maroš Markovič.

Krajina včiel – vedomostná hra o včelách a kultúre včelárstva

Hra je najvyššia forma slobodného učenia sa. Obzvlášť deti dokážu do hry zapojiť všetku svoju energiu, spontánnosť, úprimnosť a fantáziu. 

Učenie sa o včelách a kultúre včelárstva zahŕňa vedomosti z rôznych oblastí, ktoré je možné takmer nevyčerpateľne rozvíjať. Včely sú v kolobehu života na Zemi nezastupiteľné. Majú nesmierny význam pre zabezpečenie výživy ľudí. Vyvinuli model fungovania, ktorý môžeme označiť za naozaj udržateľný. Ktorý iný živočích sa môže hrdiť takou úspešnou históriou? Ktorý iný druh svojou činnosťou tak výrazne pomáha ostatným? Na príklade fungovania včiel je možné deti učiť od základov matematiky, cez geometriu, prírodovedu, vlastivedu, výtvarnú výchovu až po slovenský jazyk a čítanie. Zážitkové učenie o význame a živote včiel vedie deti k hlbšiemu vnímaniu a porozumeniu sveta.

Hlavná myšlienka vznikala rokmi skúseností so zážitkovým vzdelávaním. Hra mi v hlave dozrievala viac ako 5 rokov. Vznik hry realizačne podporili Nezisková organizácia EF, ktorej zriaďovateľ je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v rámci partnerského projektu neSPPíme, bzučíme. Pri tvorbe hry Krajina včiel sme brali do úvahy aj obsah učiva na ZŠ. Tak napríklad hrací plán bol navrhnutí tak, aby učiteľ mohol jednotlivé súčasti hry použiť aj pri vysvetľovaní učiva z rôznych učebných predmetov, napr. “geometria” : hracie políčka sú v tvare šesťuholníka, žetóny sú v tvare kruhu, bodovacia karta je v tvare obdĺžnika atď. Hracie polia znázorňujú prírodné krajiny, ktoré pri rozšírenom hracom pláne obsahujú aj políčka s tzv. kultúrnou krajinou. Na hracej ploche sa deti pohybujú figúrkami. Orientáciu im ukazuje kompas, ktorý deti umiestnia na začiatku hry priamo do hracieho plánu. Smer, ktorým sa hráč pohybuje mu určí hod kockou a kompas. Hra má potenciál “rásť s deťmi”. K hre som vytvorila jednoduché pravidlá aj pre deti, ktoré ešte nevedia čítať. Pomocou ilustrovaných obrázkov včiel robotníc, ktoré sú na vonkajšej strane dejových kariet, sa deti vedia zahrať obrázkovú hru. Hru je takto možné použiť na viacero spôsobov a závisí aj na kreativite učiteľa, aby zapojil svoju fantáziu.

 

Včelie produkty pre zdravie aj “na zdravie”

Mojou snahou je ponúkať včelie produkty a výrobky spôsobom, ktorý je šetrný k prírode, človeku aj včelám. Inšpiráciu čerpám z prírody a dlhoročných skúseností svojich priateľov, nielen včelárov. Najväčšou motiváciou je pre mňa radosť, ktorá je spojená s prácou so včelami a ľuďmi, ktorí mi pomáhajú, aby ste si aj Vy mohli vychutnať lyžičku medu či dúšok medového vínka. 

“Medula & Wolfgang” spája dvoch včelárov a dve krásne mestá

S priateľom Wolfgangom Wimmerom remeselne vyrábame, výlučne z vlastného medu z okolia Bratislavy a Viedne a v limitovanej edícii, suché medové víno klasik a suché medové víno fermentované s aróniou. Je vyrobené prevažne z lipového medu a dochuť mu dáva gaštanový a agátový med. Šetrným a kontrolovaným výrobným postupom vzniká vínko, ktoré bolo ocenené zlatou medailou v marci 2017 a vo februári 2018 v Rakúsku. Radosť z toho, čo robíme, je zhmotnená v každej jednej fľaši. Lahodne osviežujúce medové vínko si najlepšie vychutnáte chladené pri teplote 9°C – 11°C k rybe, divine alebo čokoládovému dezertu.

Medové somelierstvo

Mojou snahou je „povýšiť“ pravý, šetrne spracovaný a vhodne skladovaný med na úroveň kulinárskej potraviny. Med, pri správnom spracovaní použitých surovín, dodáva jedinečnú harmóniu chutí, vôní a textúru jedlám, dezertom a nápojom. Žalostne málo ľudí, kuchárski majstri nevynímajúc,  vie o pozitívnych účinkoch kvalitného medu a jeho využití pri príprave jedál a nápojov. Mojou snahou je naučiť ľudí správne degustovať rôzne druhy medov, poznať ich základné charakteristiky a profil tradičných slovenských ale aj vybraných zahraničných druhov medu, ktoré majú jedinečné „telo“.

Rada sa s vami podelím

Ak aj Vás fascinuje svet včiel, neprehliadnite môj blog. Rada Vás privítam na rôznych nielen včelárskych podujatiach, kde sa aj Vy môžete podeliť o ten Váš príbeh.

size: height: 480 layout: land size: height: 480 layout: land size: height: 480 layout: land
Medula.sk