Spájam prírodu a ľudí, 
ktorí ju túžia 
 poznať zblízka.

Učím z hĺbky svojho srdca, iba tak sa dajú veci robiť najlepšie.

Od detstva trávim veľa času v prírode. Podstatnú časť života som prežila v lesoch a pri vode na Horehroní a Orave. Pobyt medzi stromami a kvetinami ma vždy osviežoval. Tu dodnes čerpám silu. Odtiaľ plynú moje inšpirácie pre vlastnú prácu. Moji prastarí rodičia boli včelári. Prababička sa sama starala o včely v klátoch, prastarý otec včeláril s približne 40 včelstvami v oblasti Čierneho Balogu, kde pôsobil aj ako učiteľ a organista. Svojim rodičom a aj učiteľom vďačím za voľnosť a podporu ísť vlastnou cestou.

V dvadsiatich rokoch som odišla študovať do Francúzska, odtiaľ do Švédska a prvú prácu som dostala na švajčiarskom technologickom inštitúte ETH Zürich. Táto päťročná cesta vo mne zanechala hlbokú stopu. Čo bolo kľúčové, stretla som svojich prvých učiteľov včelárstva, a tým naša rodinná tradícia pokračuje ďalej. Som vyučená včelárka, ale predovšetkým sa venujem zážitkovému vzdelávaniu o včelách v súvislostiach. V tomto smere sa rozvíjam a tu sa realizujem. Sprevádzanie ľudí na ich vlastnej ceste poznania ma napĺňa, či už je to v prostredí firiem a organizácií, na školách, priamo na včelnici alebo na festivaloch v hracích zónach.

 

Zážitkové učenie o včelách a so včelami

Vždy som sa pohybovala medzi ľuďmi, ktorých bavilo učiť seba a druhých cez zážitok. Či už sme to nazývali “škola v prírode”, skauting, neskôr outdoorový tréning, alebo teambuilding a najnovšie “osobnostný rozvoj”, všetko sa dialo cez spoločné zážitky a priamu skúsenosť.

Pôsobím ako certifikovaná lektorka zážitkovej včelárskej pedagogiky. Som vyučená včelárka a spolupracujem na vzdelávacích projektoch pre deti aj dospelých. Rozvíjam a organizujem zážitkové vzdelávanie pre školy. V roku 2020 som vytvorila pomôcku pre učiteľov a vychovávateľov prvého stupňa základných škôl Zázračné včely spolu s pracovnými listami, ktoré obsahujú QR kódy na krátke videá o včelách, jednoduché hry a aktivity s metodickými pokynmi. Pracovný zošit je obrazom vnútorného sveta dieťaťa, a preto jeho obálka a vnútro zošita sú vytvorené formou omaľovánky. Zošit sa tým stáva viac personalizovaným a deti si k vlastným poznámkam môžu nájsť osobnejší vzťah. Zožit môže rásť spolu s nimi a téma včiel ich môže sprevádzať počas viacerých rokov nielen na predmete prvouka a prírodoveda.

Knižka a pracovný zošit obsahujú originálne fotografie od Pavla Proka a kresby od Lukáša Pajerchina a Mateja Kollára so štúdia Pajerchin. Na videách so mnou spolupracoval Maroš Markovič, ktorý stál trpezlivo za kamerou a ako sám tvrdí, včely ho “dostali”. Pozorovanie včiel mnohých vtiahne natoľko, že niektorí časom vymenia obrazovku mobilného telefónu za pohľad na pristávaciu plochu včiel, letáč úľa. V zime (ne)trpezlivo čakajú na prvý prelet včiel, na včely s prvými peľovými obnôžkami na nožičkách, vnímajú kedy ktorá rastlina ukáže prvé kvety ….. Je to nákazlivé. Pomôžme deťom, aby si našli zmysluplné aktivity v prírode, ktoré sa im časom stanú, podobne ako aj mne, životným naplnením. Stres a strach vystriedajú radosť a vnútorný pokoj. Tak dôležité a nevyhnutné práve v týchto časoch a neistej budúcnosti. Vaša myseľ bude pohltená krásou lesa, umocnená bzučaním včiel a vôňou medu.

 

Spájam ľudí, ktorí sú prieskumníkmi 

Aktívne sa venujem práci na Strednej odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici, kde externe vyučujem a rozvíjam medzinárodnú spoluprácu v oblasti ekologického včelárenia. Jedným z dlhodobých projektov je znižovanie závislosti od chemických liečiv používaných pri starostlivosti o včely a uplatňovanie postupov, ktoré menej zasahujú do života hospodársky chovaných včiel. V rámci tejto iniciatívy vznikla trojjazyčná publikácia Ako viesť a udržať si zdravé včely, ktorá je zadarmo dostupná na stránkach www.blesabee.online. Publikácia získala zlatú medailu na medzinárodnom včelárskom sympóziu APIMODNIA 2019 v Kanade a cenu Európskej komisie “Excellence in VET Awards” v novembri 2020. 

 

Včelie produkty pre zdravie aj “na zdravie”

Na zážitkových programoch učím deti a dospelých degustovať a poznávať kvalitu včelích produktov. Aj svoje včelie výrobky získavam od včiel, ktoré ošetrujem šetrne a bez chémie. Mojou najväčšou odmenou a motiváciou je radosť, ktorá je spojená s prácou so včelami a ľuďmi, ktorí ochutnávajú a kupujú si moje výrobky pre zdravie aj “na zdravie”. Kvapky medu na lyžičke a dúšok medoviny vás vždy príjemne naladí a pohladí všetky zmysly.   

 “Medula & Wolfgang” spája dvoch včelárov a dve krásne mestá

S priateľom Wolfgangom Wimmerom remeselne vyrábame, výlučne z vlastného medu a v limitovanej edícii, suché medové víno klasik a suché medové víno fermentované s aróniou. Je vyrobené prevažne z lipového medu a dochuť mu dáva gaštanový a agátový med. Šetrným a kontrolovaným výrobným postupom vzniká vínko, ktoré bolo ocenené zlatou medailou v marci 2017 a vo februári 2018 v Rakúsku. Radosť z toho, čo robíme, je zhmotnená v každej jednej fľaši. Lahodne osviežujúce medové vínko si najlepšie vychutnáte chladené pri teplote 9°C – 11°C k rybe, divine alebo čokoládovému dezertu.

Medové somelierstvo

Mojou snahou je „povýšiť“ pravý, šetrne spracovaný a správne skladovaný med na úroveň kulinárskej potraviny. Jedine šetrne vytočený a správne skladovaný med si zachováva svoje výživové a pre zdravie prospešné výživové hodnoty. Med pri správnom použití dodáva jedinečnú harmóniu chutí, vôní a textúru jedlám, dezertom a nápojom. Musí však byť použitý v surovom, nijako neupravovanom stave. Stále len málo ľudí, kuchárskych šéfkuchárov nevynímajúc, vie správne zaobchádzať s medom a využiť med pri príprave jedál a nápojov. Mojou snahou je naučiť ľudí správne degustovať rôzne druhy medov, poznať ich základné charakteristiky a profily tradičných slovenských ale aj vybraných zahraničných druhov medu, ktoré majú jedinečné „telo“ a pohladia vám dušu.

 “Zaostrené na včely” zážitkový program pre firmy

Ako aktívna včelárka a lektorka som presvedčená, že svet včiel môže byť inšpiráciou pre nás ľudí, pre firmy a organizácie. Zabezpečenie výroby, riadenie ľudí a procesov, plánovanie v kríze, spolupráca, komunikácie, skupinové rozhodovanie a mnohé iné oblasti môžeme spoznávať a zlepšovať nielen štúdiom manažmentu, ale aj pozorovaním, skúmaním a poznávaním prírody, napríklad aj včiel medonosných. Podstata procesov, alebo problémov môže byť zreteľnejšia, ak sa ich naučíme rozoznávať v ich najrozmanitejších formách. Schopnosť odstúpiť od problému, uniknúť spleti emócií, záujmov a nálad môžeme začať aj pozorovaním včiel. Včely sa neustále prispôsobujú meniacim sa podmienkam viac ako 100 miliónov rokov. Vyvinuli si udržateľný model fungovania, na ktorý zaostríme a poznatky využijeme pri porovnaní s reálnymi situáciami, ktoré zažívame v práci aj v osobnom živote. 

 

Krajina včiel – vedomostná hra o včelách a kultúre včelárstva

Hra je najvyššia forma slobodného učenia sa. Obzvlášť deti dokážu do hry zapojiť všetku svoju energiu, spontánnosť a úprimnosť. Už dlhšie som chcela vytvoriť vedomostnú hru o včelách a kultúre včelárstva určenú deťom a rodinám. Takú, ktorú možno použiť aj v rámci vyučovania alebo v školských kluboch, a ktorá bude prinášať radosť aj rodinám, ktorým záleží, aby si ich deti našli vzťah k prírode a trávili čas zmysluplne.

Spoločenská hra Krajina včiel je kvízová hra, ktorá učí. Obsahuje 160 vedomostných otázok a 1440 možných odpovedí, ktoré sú rozdelené do šiestich oblastí (Biológia, Včelia pastva, Včelie produkty, Včelí škodcovia, Včelárenie a Včelárske tradície). V hre je ďalších 40 dejových kartičiek, ktoré menia kladne alebo záporne priebeh hry a deťom cez krátky text vysvetľujú, čo sa v hniezde včiel udialo. Viac sa o hre dozviete v sekcii Produkty pre deti.  

Vytvorenie hry podporila nezisková organizácia Ekofond SPP, v rámci partnerského projektu neSPPíme, bzučíme, ktorý realizujeme v partnerstve od roku 2020. Pri tvorbe hry Krajina včiel, ktorú je vhodné mať spolu s príručkou Zázračné včely a s pracovným zošitom, som brala do úvahy aj obsah učiva na ZŠ. Učiteľ jednotlivé súčasti hry môže použiť aj pri vysvetľovaní učiva z rôznych predmetov, napríklad matematika : hracie políčka sú v tvare šesťuholníka, žetóny sú v tvare kruhu, bodovacia karta je v tvare obdĺžnika, atď. Hracie polia znázorňujú prírodné krajiny, ktoré pri rozšírenom hracom pláne obsahujú aj políčka s tzv. kultúrnou krajinou. Na hracej ploche sa deti pohybujú figúrkami. Orientáciu im ukazuje kompas, ktorý deti umiestnia na začiatku hry priamo do hracieho plánu. Smer, ktorým sa hráč pohybuje, mu určí hod kockou a ručičky kompasu. Hra má potenciál “rásť s deťmi”, pretože kvízové otázky sú rozmanité a rozličnej náročnosti. Pomocou ilustrovaných obrázkov včiel, ktoré sú na vonkajšej strane dejových kariet, sa deti vedia zahrať aj obrázkovú hru, pri ktorej skladajú príbehy. Hru je takto možné použiť na viacero spôsobov, srozličnými pravidlami a závisí aj na kreativite učiteľa, aby zapojil fantáziu detí, ktoré neraz prídu s valstnými zábavnými pravidlami. Hru využívam aj pri svojich zážitkových seminároch vo firmách a organizáciách. Nielen deti sa radi hrajú. 

Rada prídem medzi Vás

Včely sú v kolobehu života na Zemi nezastupiteľné. Majú nesmierny význam pre zabezpečenie výživy ľudí a udržanie biodiverzity na Zemi. Vyvinuli model fungovania, ktorý môžeme označiť za naozaj udržateľný. Ktorý iný živočích sa môže hrdiť takou úspešnou históriou? Ktorý iný druh svojou činnosťou tak výrazne pomáha ostatným? Ak aj Vás fascinuje svet včiel, napíšte, rada prídem medzi vás. 

size: height: 480 layout: land size: height: 480 layout: land size: height: 480 layout: land
Medula.sk