Monitoring roztoča Varroa pre zdravé včely

Monitorovanie populácie roztočov Varroa môže ušetriť vaše včelstvá pred ich poškodením roztočmi a dokonca pomôcť k lepšiemu výkonu lietaviek pri zbere nekatáru a výchove plodu. Roztoče značne poškodzujú jednotlivé včely a včelstvo ako celok, a tým znižuje schopnosť včelstva zberať a spracovávať med a vychovávať nové generácie včiel. Výsledky z jedného francúzskeho výskumu ukázali, že už 3 roztoče na 100 včiel v lete znížili medný výnos z levanduľového medu na juhu Francúzska o viac ako 5 kg a celkom za rok boli výnosy nižšie v priemere o 12 kg.  

1 foretický roztoč = 5 až 10 roztočov pod viečkom! 

S monitorovaním roztoča je potrebné začať už na jar, ideálne v apríli, následne aspoň 2 až 3 razy, v júli a septembri. V lokalitách, kde matky dlho plodujú do neskorej jesene a včelstvá sa nachádzajú v husto zavčelenej oblasti, odporúčam vyhodnotiť situáciu ešte aj počas teplých dní v novembri. Následne v decembri použiť len monitorovaciu podložku a sledovať priemerný denný spád roztočov.

Varroa EasyCheck je jednoduchá pomôcka, vďaka ktorej môžete monitorovať stav napadnutia včelstva roztočmi jednoduchým spôsobom. Hlavným cieľom je udržať roztoče pod kritickou hranicou (t.j. menej ako 1000 roztočov na včelstvo, resp. by ste mali mať na pamäti : 1 roztoč na 300 včiel v apríli, 2 roztoče na 300 včiel v júli a max. 6 roztočov na 200 včiel kedykoľvek od začiatku augusta do konca októbra). Ak je počet roztočov vo vzorke vyšší, mali by ste včelstvo ošetriť a zabrániť tak poškodeniu samotných včiel, plodu ako aj celého včelstva. 

Viac informácií

Medula.sk