Prečo práve Varroa Controller?

V súčasnosti na svete existujú 5 výrobcovia, ktorí deklarujú, že pomocou ich zariadenia je možné likvidovať roztoče Varroa pomocou tepla. Zatiaľ čo 4 prístroje “pôsobia” na celé včelstvo, len jeden z prístrojov ošetruje čisto len plodové zaviečkované plásty zbavené včiel – dospelé včely ostávajú počas ošetrenia v úli. Aký to má význam z pohľadu účinnosti ošetrenia, biológie včelstva a hubenia roztočov Varroa? Existuje nejaký zásadný poznatok, z ktorého výrobca prístroja Varroa Controller vychádzal pri fungovaní tohto prístroja?

Ak chceme držať roztoča v šachu, musíme dôkladne poznať biológiu včely a roztoča Varroa, ako aj spôsoby, akými parazituje vo včelstve. Odporúčam Vám siahnuť po útlej publikácii Varoáza od Fridricha Pohla a dobre si ju naštudovať. Bez základných poznatkov nie je možné dnes účinne zvládnuť boj proti Varroa a mať silné a zdravé včelstvá. A ak v prírode bude dostatok nektáru, tak aj úžitok z medu.

 

Z pohľadu prevencie proti poškodeniu včelstva roztočmi je práve jarné ošetrenie mimoriadne významné, keďže sa roztoče začínajú nekontrolovane množiť spolu s množstvom pribúdajúceho plodu. Rastúci počet parazitujúcich roztočov oslabuje včelstvá natoľko, že koncom leta a začiatkom jesene už mnohé rodiny nie sú schopné zvládnuť tlak klieštika a včelstvo zahynie. Klieštik včelí plod poškodzuje tak, že nasáva hemolymfu včiel a šíri vírusy, ktoré vo včelstvách častokrát mutujú a ohrozujú včely viac ako samotný parazit. Infikované včely sa liahnu poškodené, s deformovanými krídlami, poškodenou nervovou sústavou, osobitne majú výrazne poškodený zrak a čo je ešte nebezpečnejšie, nedokážu vnímať vôňu a chuť. Po niekoľkých hodinách hynú, nakoľko nedokážu dostatočne komunikovať s ostatnými včelami, keďže tie sa riadia najmä pomocou feromónov, teda chemických látok. Včela je sociálny hmyz a chýbajúci kontakt s ostatnými včelami v úli jej spôsobuje istú smrť.

Ďalší významný vedec, Peter Rosenkranz skúmal vplyv teploty na rozmnožovanie sa roztočov Varroa. Zistil, že klieštiky sú citlivejšie na teplotu ako včelie larvy a už teplota plodiska nie je pre ne optimálna na rozmnožovanie. Dospel k poznatku, že ideálna teplota by mala byť o 10°C nižšia ako tá, ktorú včelstvo udržuje v plodisku.

Nemecký biológ, profesor Engels testoval rozličné teploty a vlhkosť, pri ktorej je možné usmrtiť roztoče bez toho, aby sa ublížilo včelím larvám. Ukázalo sa, že nie je možné zvyšovať teplotu úľa na takú vysokú hodnotu, ktorá by viedla k skutočnému poškodeniu roztočov a pritom by neublížila včeliemu plodu. Robotnice sa neustále úspešne snažili zabrániť najmä prehriatiu plodiska. Intenzívnym ovievaním a zhadzovaním rýchlo sa odparujúcich kvapiek vody zabránili včely prehriatiu včelstva a roztoče prežili tieto pokusy bez ujmy.

Pri mnohých ďalších experimentoch sa napokon zistilo, ako musí fungovať hypertermia, ktorá roztoče usmrtí.Tím vedcov dokázal, že včely ošetrované výlučne hypertermiou sa vyvíjali normálne, mali dobrý med a posilnili sa do takej miery, že sa viackrát mohli vytvoriť odložence. Tým sa potvrdilo v praxi, že samotná hypertermia dokáže zabezpečiť účinnú likvidáciu roztočov. Čo je dôležité, teplo musí pôsobiť na plodové plásty, kde parazituje klieštik tak, aby včely nemali možnosť kontrolovať teplotu, inak povedané, hypertermia funguje na plodových zaviečkovaných plástoch zbavených včiel – tie ostávajú vo včelstve a tepelne sa ošetrujú len zavieškované plásty.

Prístroj používam od roku 2012. Od roku 2015 aplikujem duplexné izolátory, ktoré prácu s prístroj zefektívňujú. naraz môžem ošetriť viac včelstiev v jednom ošetrovacom cykle. Takýmto spôsobom dokážem držať klieštika v šachu po celý rok.

 

Teplená komora Varroa Controller je rakúsky prístroj určený na ošetrovanie výlučne zaviečkovaného plodu proti klieštikovi včeliemu. Práve plodové plásty sú miestom, kde sa rozmnožujú samičky klieštika, a preto je potrebné likvidovať Varroa práve tam, kde najviac parazituje – na liahnucom sa plode. Vďaka vylúčeniu chémie, môžeme tepelne ošetrovať plodové plásty, vždy keď je vo včelstve zaviečkovaný plod a je potrebné zasiahnuť proti klieštikovi. Je dokázané, že včelstvá napadnuté klieštikom už na jar, prinesú o minimálne 5 kilogram medu menej ako včelstvá v rovnakej oblasti a čase znášky, ktoré nie sú ohrozované klieštikom.

Pozrite si inštruktážne video ako ošetrovať plodové plásty v 7 jednoduchých krokoch.

 

Od roku 2008 je tak možné likvidovať klieštika včelieho bez použitia chémie. Kvalitné a čisté včelie produkty, bez rezíduií po chemickom ošetrovaní, je vďaka tomuto ošetreniu omnoho jednoduchšie získať ako kedykoľvek predtým. Zariadenie je navrhnuté tak, že všetky časti sú integrované do jedného celku a je možné s ním ľahko manipulovať.

Varroa Controller je veľmi jednoduchý na obsluhu – jediné, čo včelár musí urobiť, je vybrať zaviečkované plodové plásty (plásty odvčeliť), zasunúť teplotný senzor, zatvoriť vrchnák prístroja a naštartovať automatický riadiaci program. Potom bude ošetrenie prebiehať plne automaticky, až pokým sa ozve bzučiaci signál, ktorý oznamuje, že ošetrenie je ukončené. Následne tepelne ošetrené plodové rámiky treba vrátiť na svoje pôvodné miesta do plodiska.

Viac informácií nájdete na stránke výrobcu www.varroa-controller.sk alebo ma kontaktujte.

Medula.sk