Viac medu a menej klieštika – výhody duplexnej klietky

Výzvou každého včelára je zvládnuť boj proti klieštikovi účinne a maximálne bezpečne – bezpečne pre včely, bezpečne pre včelára a bez rizika kontaminácie včelích produktov liečivami proti roztočom.

Pomocou duplexných klietok môžeme značne znížiť populáciu roztočov Varroa vo včelstve a to v čase, kedy je v úli stále med a liečivá na báze chemických látok nepripadajú do úvahy.

Prax používania izolátorov, aby sa obmedzilo plodovanie matky len na malý počet plodových plástov sa roky úspešne používa najmä v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku a Taliansku a to aj na veľkých včelniciach.

Za hlavné výhody práve tohto typu duplexného izolátora považujem to, že matku neobmedzím drasticky, ako je tomu v prípade iných typov izolátorov a malých klietok, ktoré slúžia na radikálne alebo úplné zamedzenie plodovania matky. V tomto type izolátora matka pokojne ploduje a celé včelstvo harmonicky funguje ďalej. Nespornou výhodou je to, že počas 24 dňového izolovania matky v duplexe sa včely nemusia toľko starať o plod, čo umožní väčšiemu počtu lietaviek zbierať a spracovávať nektár na med. Ďalšou výhodou je zvýšenie hygieny vo včelstve, keďže po 24 dňoch už je plod len v izolátore a všetky tmavé viacnásobne zaplodované plásty je tak možné vymeniť za svetlé súše a od polovice leta už matka ploduje na novom diele. Odobrané tmavé plásty dám na vytavenie.

Izolátor využívam najmä na kompletné letné ošetrenie proti klieštikovi. Včelstvá sú na 24 deň od izolovania matky už bez plodu, s výnimkou dvoch plodových plástov v izolátore matky, a tak v polovici júla je možné (a potrebné!) urobiť kompletné ošetrenie plodu aj dospelých včiel. Včelstvá sú tak pripravené na ďalšie mesiace plodovania. 

Medula.sk